Beroepsduik keuring

Keuringsinstellingen

Verplichte medische keuring

Iedereen die wil werken onder water is wettelijk verplicht zich jaarlijks duikmedisch te laten keuren. Voor offshoreduikers gold deze verplichting al langer. Sinds 01 januari 2003 is de duikmedische keuring krachtens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht voor alle beroepsduikers.
Deze keuring moet gebeuren door een gecertificeerde duikarts.

Inkeuring

Voordat men voor de eerste keer gaat duiken, of wanneer men de keuring heeft laten verlopen, moet men een inkeuring ondergaan. Inkeuringen mogen alleen verricht worden door een duikerarts categorie B.

Herkeuring

Na de inkeuring dient men jaarlijks herkeurd te worden. De herkeuring mag verricht worden door naar keuze een duikerarts categorie A of een duikerarts categorie B.
Bron: www.ndc.nl