Rijbewijs keuring

Keuringsinstellingen

Over rijbewijskeuringen

Een rijbewijskeuring is een in Nederland vereiste medische keuring voor verlenging van het rijbewijs. Voor automobilisten van 70 jaar en ouder is voor verlenging van het rijbewijs minimaal iedere vijf jaar een rijbewijskeuring verplicht.

Deze keuring kan door een huisarts uitgevoerd worden. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) ontraadt dit. De meeste huisartsen zullen daarom geen rijbewijskeuringen doen bij hun eigen cliënten. Ze zullen verwijzen naar collega's. Er zijn ook bedrijven die medische keuringen aanbieden, waaronder rijbewijskeuringen. Hieraan zijn kosten verbonden. Om deze beheersbaar te houden organiseren ouderenbonden, buurthuizen, wijkcentra of zorgorganisaties zo nu en dan keuringsdagen die o.a. worden aangekondigd in plaatselijke media.

Sinds 1 januari 2005 is bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs C (E) (vrachtwagen) of D (E) (bus) een medische keuring verplicht, ongeacht de leeftijd. Deze rijbewijskeuring dient te worden uitgevoerd door een arts van een arbodienst.

Tijdens de keuring wordt gekeken of iemand aan de normen voldoet om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. De arts beoordeelt de algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. Daarnaast wordt de bloeddruk gemeten en de urine gecontroleerd op suikerziekte. Bij de rijbewijskeuring test de arts ook de gezichtsscherpte (zonder en met eventuele bril of contactlenzen).
Bron: nl.wikipedia.org