Touringcar keuring

Keuringsinstellingen

Over touringcar keuringen

Deze keuring is nodig voor chauffeurs die vallen onder de CAO-besloten busveroer en zelfstandige touringcarchauffeurs. Deze chauffeurs moeten een wettelijk verplichte Medibus geneeskundige verklaring hebben. Taxi chauffeurs hebben ook een IVW-geneeskundige verklaring nodig zie Taxikeuring.

Buscarchauffeurs die niet vallen onder de CAO-besloten busvervoer, b.v. lijnbuschauffeurs, moeten ook gekeurd worden.
Bron: www.arbo-advies.nl

Tijdig keuren

Vanaf 1 januari 2005 kan het rijbewijs (groep 2) pas worden aangevraagd, of worden verlengd, wanneer hiervoor een "Verklaring van geschiktheid" is afgegeven door het CBR. Het is hierbij zaak dat de chauffeur zich al tijdig medisch laat keuren, dat wil zeggen, volgens het advies van CBR tenminste drie tot zes maanden voordat de verlenging van het rijbewijs moet plaatsvinden. Immers, mocht een herkeuring (bijvoorbeeld door een specialist) moeten plaatsvinden dan zal dit extra tijd kosten. Het CBR geeft pas een "Verklaring van geschiktheid" af als een chauffeur volledig medisch is goedgekeurd. Daarnaast kost het indienen van de "Eigen Verklaring" bij CBR en de afgifte van de "Verklaring van geschiktheid" ook nog enige tijd. Het CBR mag namelijk maximaal drie weken voor deze administratieve handeling nemen.

Een chauffeur die op de afloopdatum van geldigheid van zijn rijbewijs nog niet in het bezit is van een "Verklaring van geschiktheid" van het CBR zal zijn rijbewijs nog niet kunnen verlengen. Dit heeft als gevolg dat deze chauffeur wettelijk niet vakbekwaam wordt bevonden om zijn beroep uit te oefenen. Chauffeurs die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs zullen bij aanhouding door IVW geconfronteerd worden met hoge boetes.
Bron: www.sendenmedical.nl